VideoSys Consult

Over ons

Achtergrond

VideoSys Consult is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van cameratoezicht en camerabewaking.  Met meer dan 25 jaar kennis en ervaring op het gebied van beveiliging, biedt VideoSys Consult sinds 2014 diensten aan zoals onderzoek, advies en projectondersteuning aan zowel overheden als bedrijven.

“Onze inzet bij onze opdrachtgevers is divers, maar is vooral gericht op het bieden van specialistische kennis en ondersteuning bij cameraprojecten. Wij vertalen het veiligheidsbeleid of een beveiligingsvraagstuk naar de meest effectieve en efficiënte oplossing van technische en organisatorische maatregelen. 

Videosystemen worden op steeds grotere schaal ingezet voor beveiligingsdoeleinden of om processen te monitoren. De techniek en ook de mogelijkheden veranderen in een rap tempo. Daarentegen zie je dat in de praktijk vaak te hoge verwachtingen worden gewekt en dat de resultaten en effecten van het gerealiseerde camerasysteem teleurstellend zijn.  Onbruikbare beelden, een slechte opvolging en hoge kosten zijn de meeste voorkomende klachten. De oorzaken hiervan lopen ver uiteen. In de meeste gevallen hadden die teleurstellingen voorkomen kunnen worden, wanneer het project begeleid was door een onafhankelijke expert. 

Er komt echt veel meer bij kijken dan het plaatsen van camera’s en een man of vrouw achter een of meerdere monitoren.  Een videosysteem dient te voldoen aan de vooraf gestelde functionele prestatie eisen en het uitkijken en de opvolging behoord navenant te zijn ingericht.  Wij zijn pas tevreden wanneer het effect van het camerasysteem zich heeft bewezen en onze klanten daar ook tevreden over zijn.”

Onze missie en visie

Missie

VideoSys Consult stelt haar expertise en dienstverlening beschikbaar aan instanties en bedrijven die de veiligheid of de efficiëntie van hun processen met de toepassing van videosystemen willen verbeteren.

Visie

Beveiligen vraagt om een afgewogen mix van organisatorische en technische maatregelen. De aanschaf en de implementatie van een camerasysteem is voor velen geen dagelijkse bezigheid. Er komt veel bij kijken en om teleurstellingen te voorkomen, is een vakspecialist nodig die u daarbij de juiste adviezen kan geven en ondersteuning kan bieden bij de realisatie en het gebruik van een systeem. Het systeem dient te voldoen aan de vooraf gestelde eisen.

 

 


Veiligheid in publiek en privaat domein Procesmonitoring

Berichten

Laatste nieuws